środa, 16 maja 2012

Mikroświat liści i łodyg

Zarodniki Phragmidium violaceum(fot. Ewa Sucharzewska)


Powierzchnia organów roślin stanowi znakomite miejsce do bytowania wielu organizmów. Warunki jakie tu panują, czyli duża wilgotność, temperatura, warunki tlenowe oraz różnorodność substancji dyfundujących z tkanek roślin, sprzyjają rozwojowi mikroorganizmów. Wśród nich wysoki udział przypada na przedstawicieli królestwa grzybów (Fungi). Niektórzy z nich to stali mieszkańcy fyllosfery (bo tak właśnie określa się powierzchnię liści), tak zwani rezydenci, przechodzący tu cały cykl życiowy i nie atakujący zasiedlanych przez siebie tkanek roślinnych. Ta grupa reprezentowana jest głównie przez grzyby drożdżoidalne – pączkujące (z rodzajów Cryptococcus, Candida, Rhodotorula, Torulopsis), odżywiające się wydzielinami roślin czy metabolitami owadów, jak na przykład pomszycową tzw. „rosa miodowa”. Fyllosferę zasiedlają również liczne grzyby strzępkowe (z rodzaju Alternaria, Aspergillus, Botrytis, Cladosporium, Fusarium, Penicillium, Trichotecium i inne), wśród których znajdują się grzyby toksynotwórcze i chorobotwórcze dla roślin, a także zwierząt i człowieka.
Mikroświat liści i łodyg stanowi ogromne bogactwo liczbowe i gatunkowe organizmów, a ich skład gatunkowy może być inny w obrębie rodzaju, gatunku, a nawet odmiany danej rośliny. Ze względu na mikroskopijną wielkość nie są przez nas zauważalne. W niektórych przypadkach do zaobserwowania wystarczy dobra lupa i mikroskop, w innych niezbędna jest hodowla in vitro, czyli izolacja z powierzchni organów roślin i posiew na odpowiednim podłożu.
Na zaplanowanych warsztatach w ramach „Fascynującego świata roślin” w dniu 18 maja będzie można zaobserwować różne mikroorganizmy pochodzenia grzybowego wyizolowane z powierzchni liści i łodyg różnych roślin.

Serdecznie zapraszamy
Pracownicy Katedry Mykologii

Ewa Sucharzewska


Konidiofory Aspergillus sp.(fot. Elżbieta Ejdys)