czwartek, 7 grudnia 2017

Wiedza zdobyta w praktyce – bezcenna, czyli o studenckim obozie naukowym w Narwiańskim Parku Narodowym

Pobór wody na promie. Przeprawa przez kładkę.

W dniach 21-27.08.17r. odbył się letni obóz naukowy w ramach VI Sesji Terenowej Polskiego Towarzystwa Mykologicznego w Narwiańskim Parku Narodowym. Studenckie Koło Naukowe Mykologów wyruszyło na niego w następującym składzie: Opiekun Koła: dr hab. Anna Biedunkiewicz, przewodnicząca Koła: Natalia Charzyńska, oraz zastępca: Martyna Buczkowska – studentki kierunku Mikrobiologia na I stopniu kształcenia. Głównym założeniem wyjazdu było zebranie materiałów oraz zapoznanie się z metodami pracy w terenie dotyczącej grzybów z różnych grup taksonomicznych, w celu zbadania i oznaczenia bioty grzybów, która występuje w Narwiańskim Parku Narodowym.
Pierwszy dzień obozu, rozpoczął się poranną zbiórką i wspólnym wyjazdem do miejsca docelowego. Główną bazą wszystkich badaczy mykologów, była miejscowość Rzędziany, w której znajdował się kompleks agroturystyczny „U Żendziana”. Nasze Koło Naukowe, zakwaterowane zostało w pobliskiej, niewielkiej miejscowości Sawino. Po rozpakowaniu rzeczy i odpoczynku, pierwszy dzień zakończył się wspólną integracją wszystkich obozowiczów oraz zaplanowaniem pracy na kolejne dni. Każdy z przybyłych badaczy, krótko zaprezentował się w celu bliższego poznania oraz przybliżenia pozostałym osobom swojej specjalizacji mykologicznej. Przedstawione zostały cele Sesji Terenowej oraz oczekiwania stawiane po jej zakończeniu. Drugiego dnia wszyscy obozowicze ruszyli do miejsca, w którym mieści się siedziba dyrekcji NPN. Na miejscu cała grupa uczestniczyła w wykładzie na temat historii Parku oraz obszaru, który obejmuje jego granice. Rozdane zostały mapki z zarysowanym terenem, który należało przeszukać i tym samym zostały rozdzielone zadania i obszary do spenetrowania. Kolejne trzy dni były przeznaczone na eksplorację wielu niezbadanych wcześniej miejsc, pod kątem mykologicznym. Nasze Koło skupiło się głównie na pobieraniu próbek wody, na różnych odcinkach rzeki Narew oraz jej rozgałęzień, w celu zbadania jej mikrobioty. Dodatkowo zajmowaliśmy się szukaniem grzybów wielkoowocnikowych, pomagając tym samym innym specjalistom. Spenetrowane zostały takie miejsca jak: wyspy Sosnowiec, Maliniak i Murawiniec, przeprawa na odcinku Waniewo-Śliwno oraz Narwiańskie Bagna – obszar NATURA 2000. Każdego dnia towarzyszyły badaczom piękne widoki rozpościerające się wzdłuż całej doliny rzeki Narew. Zapierający dech w piersiach krajobraz przeplatał się z zaskakującą i zmienną pogodą.
Rzeka Narew

Trudne przeprawy wieńczył powrót do bazy głównej, gdzie wszyscy przystępowali do pracy w „mini” pracowniach laboratoryjnych, samodzielnie urządzonych. Oglądano i oznaczano zebrany w ciągu dnia materiał pod lupami oraz mikroskopami. SKN Mykologów, wykonywał głównie filtrowanie zebranych prób wody oraz analizował jej skład chemiczny, odczyn oraz obecność pierwiastków przy pomocy specjalnych odczynników.
Studentka przy pracyOsadzone na filtrach membranowych mikroorganizmy, były wykładane na podłoża mikrobiologiczne i inkubowane w cieplarkach w celu uzyskania wzrostu kolonii. Ciężką pracę wynagradzała obozowiczom ciepła obiadokolacja pod koniec dnia, gdzie wszyscy mogli odpocząć i wymienić wrażenia z codziennych wypraw terenowych. Ostatniego dnia obozu SKN Mykologów pożegnał się z wszystkimi badaczami i zebrane przez Koło Naukowe próby, zostały przetransportowane do Katedry Mykologii na Wydziale Biologii i Biotechnologii.
Kolonia grzybów spod binokularu


Obecnie trwają prace nad oznaczeniem mikrobioty Narwiańskiego Parku Narodowego w celu opublikowania wyników w czasopiśmie naukowym.
Podłoża z wyizolowanymi grzybami z wód Narwiańskiego Parku Narodowego, aktualnie badane w Katedrze Mykologii na Wydziale Biologii i Biotechnologii

SKN Mykologów wyniosło z tej podróży wiele ciekawych doświadczeń oraz umiejętności. Dodatkowo, jako bardzo młode Koło Naukowe, zaistniało w gronie Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Wiedza, która została zdobyta podczas obozu z pewnością przysłuży się w rozwijaniu naszej pasji poszerzania wiedzy mykologicznej.

Martyna Buczkowska
Natalia Charzyńska
Anna Biedunkiewicz

Fot. A. Biedunkiewicz